X

İade Politikası

Sitemiz üzerinden vermiş olduğunuz siparişlere ilişkin iade talepleriniz 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmektedir. İlgili hükümler uyarınca mücbir haller dışında sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilen ürünler için cayma hakkı kullanılabilir; ancak ürünün açılmış veya hasar görmüş olması halinde takviye edici gıda niteliğindeki ürün yeniden satılma kabiliyeti kaybedeceğinden böyle hallerdeki ürünler için cayma hakkı kullanımı ve/veya iade hakkı bulunmamaktadır. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler niteliği itibariyle cayma hakkı kullanılamayacak ürünler arasında bulunmaktadır.

İade işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikli olarak ALICI’nın fatura alt kısmında bulunan iade bölümünü doldurması gerekmektedir. Bu bölüm doldurulmadan yapılacak iade talepleri kabul edilmeyecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin faturanın iadesi zorunludur.

ALICI’nın hasarsız ürün ve ilgili faturayı cayma hakkını kullanarak iade etmesi halinde SATICI, cayma hakkına ilişkin ihbarın kendisine ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ve varsa ALICI’yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI’ya iade eder. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya ücret, KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusur oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması halinde, ALICI ürün iadesi nedeniyle oluşacak kargo masrafını karşılayacağını peşinen kabul ve beyan eder. İade konusu ürünün SATICI ödemeli şekilde kargoya verilmesi halinde, SATICI ödeme yapmakla mükellef olmadığı gibi ürünü kabul etmek mecburiyetinde de değildir. Böyle hallerde, SATICI’nın kargo teslim almaktan kaçınması cayma hakkının kullanımının engellenmesi olarak yorumlanamaz.