X

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevre ve insan dostu bir marka olabilmek adına;


- Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üretim yapmak,
- Sıfır atık politikasına uygun olarak üretim tesisini düzenlemek,
- İş kazası ve meslek hastalığı oluşturabilecek risklere karşı önlemler almaktır.